Jeppe Hojfeldt z ważnym przekazem

Jeppe Højfeldt on Twitter: „To anyone struggling with lack of motivation:Remember to have fun once in a while. Remember why you started playing. Competitive FIFA isn’t always fun. But it shouldn’t be a burden.If you don’t enjoy doing what you do, why would you continue? Calm down, try to enjoy the game. / Twitter”

To anyone struggling with lack of motivation:Remember to have fun once in a while. Remember why you started playing. Competitive FIFA isn’t always fun. But it shouldn’t be a burden.If you don’t enjoy doing what you do, why would you continue? Calm down, try to enjoy the game.

Do wszystkich zmagających się z brakiem motywacji:Pamiętaj, żeby od czasu do czasu się zabawić. Pamiętaj, dlaczego zacząłeś grać. Rywalizacja w FIFA nie zawsze jest zabawna. Ale to nie powinno być obciążeniem.Jeśli nie lubisz robić tego, co robisz, dlaczego miałbyś to kontynuować? Uspokój się, spróbuj cieszyć się grą.

Co myślisz?

Dodaj komentarz