Polityka Prywatności

 

Szanowny Kliencie,

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów. Przywiązujemy dużą uwagę do ochrony prywatności Użytkowników witryny www.fakeshot.gg i poufności ich danych. Poniższy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach tej witryny. Przypominamy, że dane osobowe otrzymane od Użytkowników otrzymujemy od nich na zasadzie dobrowolności.

Jako Użytkownik witryny masz prawo do informacji o zawartości Twoich danych osobowych, celach ich przetwarzania, podmiotach przetwarzających Twoje dane oraz sposobach przechowywania Twoich danych, a także o podmiotach za to odpowiedzialnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.344 z dn. 2020.03.03.) podajemy, że właścicielem witryny www.fakeshot.gg i administratorem danych jest MS MARKETING Michał Srokosz, NIP: 626-30-44-908, REGON: 520184210. Korzystanie z serwisu www.fakeshot.gg, odbywa  się na zasadach zawartych w Regulaminie i Polityce prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości zmiany niniejszej polityki nie naruszą podstawowej zasady: nigdy nie udostępniamy osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych użytkowników witryny www.fakeshot.gg. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, prosimy, nie odwiedzaj witryny www.fakeshot.gg, nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z treścią Polityki prywatności, prosimy skontaktuj się z kontakt@fakeshot.gg

 

Ochrona danych osobowych

W czasie korzystania z witryny www.fakeshot.gg będziemy prosić o podanie niektórych Twoich danych osobowych poprzez wypełnienie różnorodnych formularzy lub w inny sposób, a w szczególności dane, o które będziemy prosić w momencie wprowadzania danych do formularza kontaktowego to: adres e-mail oraz numer telefonu.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas tylko i wyłącznie w celu kontaktu, komunikacji marketingowo-sprzedażowej, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsługi pozostałych procesów. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.

 

Nie zbieramy celowo „wrażliwych” danych osobowych. Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych/wyznania/światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej, karalności użytkownika, zaliczają się do nich również dane genetyczne lub biometryczne. Uprzejmie prosimy naszych Użytkowników, aby podczas kontaktu z nami nie podawali danych wrażliwych.

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019.1781, z dn. 2019.09.19.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na Twoją prośbę jako Użytkownika, usunięte z serwera witryny www.fakeshot.gg Ograniczamy zbieranie i używanie danych do niezbędnego minimum do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w: 

-Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

– Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

– Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

 

Przechowywanie i ochrona danych

Twoje dane osobowe są przechowywane w sposób spełniający wymogi ochrony danych osobowych wynikające z powołanych wyżej aktów prawnych oraz  zaleceń Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Oznacza to że, dane te są widoczne jedynie dla nas oraz podmiotów upoważnionych. W żaden sposób nie są one dostępne dla osób trzecich, odwiedzających nasz serwis.

 

Pliki cookie

Pliki cookie mogą być umieszczane przez naszą stronę internetową w komputerze Użytkownika w trakcie wizyty na naszej stronie. W ten sposób może dojść do zapamiętania komputera użytkownika przez naszą stronę internetową.

W niektórych naszych serwisach internetowych będzie wyświetlała się zakładka z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie w komputerze Użytkownika. W przypadku gdy Użytkownik nie wyrazi na to zgody, działania prowadzone za pośrednictwem komputera Użytkownika nie będą monitorowane w celach marketingowych. Istnieje również drugi rodzaj plików cookie, tzw. sesyjne pliki cookie, który może być wymagany do obsługi wybranej funkcji. Sesyjne pliki cookie nie są blokowane w przypadku zaznaczenia przez Użytkownika w odrębnej zakładce braku zgody na umieszczanie plików cookie na jego komputerze. Większość sesyjnych plików cookie zostanie usunięta wraz z zamknięciem przeglądarki internetowej przez Użytkownika. W odniesieniu do niektórych sesyjnych plików cookie wybór Użytkownika zostanie zachowany w pliku cookie na okres 120 dni. Jeśli Użytkownik chce zmienić wybraną wcześniej opcję, powinien usunąć pliki cookie ze swojej wyszukiwarki internetowej.

 

Jawne dane osobowe 

Twoje dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy, a w tym opinii i ocen, zamieszczonych na stronie www.fakeshot.gg są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy możliwości zabezpieczyć tych danych, dlatego nie podlegają one ochronie.

 

Subskrypcja bezpłatnych czasopism elektronicznych

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do www.fakeshot.gg wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane dodajemy do listy mailingowej. Każdy Użytkownik ma możliwość zapisania się do naszego czasopisma elektronicznego oraz w dowolnym momencie może zrezygnować z chęci otrzymywania naszych wiadomości, bez podawania przyczyny.

 

Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych osobowych
W określonych przypadkach możemy ujawnić dane osobowe Użytkowników lub klientów naszym pracownikom, lub współpracownikom, bądź też możemy dokonać powierzenia ich przetwarzania na rzecz firm zewnętrznych lub dostawców usług tudzież innym podmiotom działającym w naszym imieniu, aby zrealizować zgłoszenia Użytkowników lub świadczyć usługi na rzecz klientów. W przypadku współpracy z dostawcami usług możemy przekazać uzyskane przez nas dane osobowe stronom trzecim. Przekażemy dane osobowe stronom trzecim wyłącznie, gdy spełnione zostaną nasze standardy dotyczące przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa oraz jedynie w zakresie, jaki jest niezbędny do świadczenia przez te strony usług dla nas lub naszych klientów.

Zmiany Polityki Prywatności
Możemy w każdym czasie wprowadzać zmiany w aktualnie obowiązującej Polityce Prywatności, mając zawsze na celu jak najlepszą ochronę danych osobowych naszych Użytkowników i klientów. Aktualna wersja Polityki Prywatności opublikowana na naszej stronie będzie nosiła datę ostatniej dokonanej przez nas aktualizacji.